Bilimsel Program

ULUSLARARASI 5.YOĞUN BAKIM ENFEKSİYONLARI SEMPOZYUMU


09-12 Ocak 2020 Radisson Blu Otel
  9 OCAK 2020, PERŞEMBE
  08:00-09:00Kayıt
  09:00-16:45Yoğun Bakım Hemşirelerine Yönelik Kurs
  Kurs Sorumluluları:
  Gülden Ersöz, Hülya Ulusoy

  SÖZLÜ BİLDİRİLER
  17:00-18:00SALON - B
  Sözlü Bildiri Oturumu 1
  Oturum Başkanları:
  Selçuk Kaya, Defne Altıntaş
  SALON - C
  Sözlü Bildiri Oturumu 2
  Oturum Başkanları:
  Arzu Yetkin, Müge Koşucu
  18:00-19:00SALON - B
  Sözlü Bildiri Oturumu 3
  Oturum Başkanları:
  Ahmet Can Şenel, Gülden Ersöz
  SALON - C
  Sözlü Bildiri Oturumu 4
  Oturum Başkanları:
  Başar Erdivanlı, Firdevs Aksoy
  10 OCAK 2020, CUMA
  SALON - A
  08:30-09:15Açılış Töreni
  09:15-09:451. Oturum
  Oturum Başkanları: Muhammet Güven, Mehmet Doğanay
  Konferans: Yoğun Bakımlarda El Hijyeninin Önemi - Bir Başarı Öyküsü
  Emine Alp Meşe
  09:45-10:452.Oturum: Yoğun Bakım Enfeksiyonlarında Tanımlama ve Bildirim
  Oturum Başkanları: Murat Akova, Arzu Topeli İskit
  Are New Sepsis Criteria Sufficient for Sepsis Diagnosis?
  Jan De Waele
  Solunum Yolu, VİO Sürveyansı VİP’leri Yeterince Yakalıyor mu?
  Gökhan Metan
  TIG mi, ICD mi, SUT Ne Diyor?
  Ahmet Kara
  10:45-11:00Kahve Arası
  11:00-12:003.Oturum: Yoğun Bakımlarda Antimikrobiyal Ajanların Yönetimi-I
  Oturum Başkanları: Nurcan Baykam, Murat Sungur
  Antimicrobial Stewardship: How to Implement and How to Deal with Barriers
  Jan De Waele
  In 2035, Will All Bacteria Be Multiresistant?
  George Dimopoulos
  Nereye Kadar Antibiyotik Tedavisi ?
  Hande Arslan
  12:00-13:00Öğle Yemeği
  13:00-14:00Uydu Sempozyumu - 1
  Posagil Uydu Sempozyumu

  Oturum Başkanı: İftihar Köksal
  İnvazif Fungal İnfeksiyon Profilaksisinde Posakonazol’ün Yeri
  Murat Akova
  Fungal İnfeksiyonlarda Azol Direnci
  Sevtap Arıkan
  Tedaviye Refrakter ya da Entoleran İFİ Olgularında Posakonazol’ün Yeri
  Ömrüm Uzun
  14:00-14:454.Oturum: Yoğun Bakımlarda Antimikrobiyal Ajanların Yönetimi-II
  Oturum Başkanları: Emine Alp Meşe, Nazrin Mustafayeva
  Kısa Süreli Tedavi - Uzun Süreli Tedavi
  Gürdal Yılmaz
  Klinik Eczacı Gözü İle İlaç Etkileşimleri ve Antibiyotikler
  Kutay Demirkan
  14:45-15:30Uydu Sempozyumu - 2
  Eylem Medikal Uydu Sempozyumu

  Oturum Başkanı: Necmettin Ünal
  Remzi İşçimen
  15:30-15:45Kahve Arası
  15:45-16:455.Oturum: Çok İlaca Dirençli Bakteriyel Enfeksiyonlarda Farklı Yaklaşımlar
  Oturum Başkanları: Rahmet Güner, İsmail Cinel
  MDR Sorunu ve Yönetimi
  Halis Akalın
  Baktriyofajlar
  Ayşegül Ulu Kılıç
  Antibiyofilm Stratejileri
  Serhan Sakarya
  16:45-18:006.Oturum: Yoğun Bakımlarda Alt Yapı ve Personel - Enfeksiyon İlişkisi
  Oturum Başkanları: Bilgin Cömert, Hülya Ulusoy, Nazrin Mustafayeva
  İzolasyon Odaları Kimler için? Açık Yoğun Bakım - Bölünmüş Odalı Yoğun Bakım
  İmran Hasanoğlu
  Personel ve Eğitimin Etkisi
  Demet Aydın
  Check Listler ve Hasta Bakımı
  Remzi İşçimen
  Türkiye’de Karbepem ve Kolistin Direnci ve Belirlenmesi?
  Serap Süzük Yıldız
  18:00-18:457. Oturum: Bilim Dünyasından Son Haberler; Yoğun Bakımlarda Neler Oluyor?
  Oturum Başkanları: Dilek Arman, Dilek Özcengiz
  Enfeksiyon Dünyasından Haberler
  Murat Akova
  Yoğun Bakım Dünyasından Haberler
  Necati Gökmen
  20:30-22:00“Ekipler Yarışıyor” Bilim ve Genel Kültür Yarışması
  11 OCAK 2020, CUMARTESİ
  SALON - A
  08:30-09:458.Oturum: Sepsiste Acil Tedavi Yönetimi
  Oturum Başkanları: Ferda Kahveci, Ata Nevzat Yalçın
  Antibiyotik Tedavisi
  Yasemin Çağ
  Sıvı Tedavisi
  Ferda Kahveci
  Vazopressör Tedavi
  İsmail Cinel
  Diğer Tedaviler
  Melda Türkoğlu
  09:45-10:459.Oturum: Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının Ekonomik Yükü ve Ötesi
  Oturum Başkanları: Kemalettin Aydın, Yeşim Taşova, Günel Aliyeva
  Üniversite Hastaneleri
  Necmettin Ünal
  Kamu Hastaneleri
  Mustafa Ertek
  Özel Hastaneler
  Hayreddin Yekeler
  10:45-11:00Kahve Arası
  11:00-11:45Uydu Sempozyumu - 3
  Gilead Uydu Sempozyumu
  11:45-12:3010.Oturum: İnteraktif Oturum: Yoğun Bakım Viziti
  Oturum Başkanları: Neşe Saltoğlu, Melda Türkoğlu
  Enfeksiyoncu Gözüyle
  Gökhan Aygün
  Yoğun Bakımcı Gözüyle
  Oktay Demirkıran
  12:30-13:30Öğle Yemeği
  13:30-14:15Uydu Sempozyumu - 4
  Baxter SRRT Uydu Sempozyumu

  Oturum Başkanı: Ferda Kahveci
  Sepsis Yönetiminde Kan Pürifikasyonu ve Membran Teknolojileri
  Kamel El Attar, Murat Sungur
  14:15-14:30Kahve Arası
  14:30-15:3011.Oturum: Yoğun Bakımda Fungal Enfeksiyonların Yönetimi
  Oturum Başkanları: Hande Arslan, Necmettin Ünal
  Aspergillosis in the ICU
  George Dimopoulos
  YBÜ’de Kandida Enfeksiyonlarının Yönetimi
  Oya Eren Kutsoylu
  Diğer Fungusların Yönetimi
  Bilgin Arda
  15:30-15:45Kahve Arası
  15:45-16:4512. Oturum: İnteraktif Oturum: Mikrobiyolog Ne Söylüyor, Klinisyen Ne Anlıyor?
  Oturum Başkanları: Sesin Kocagöz, Demet Aydın
  Hızlı Tanı Yöntemlerinin Önemi
  Tanıl Kocagöz
  Kalitatif Kültür mü, Kantitatif Kültür mü? Kolonizasyon mu, Enfeksiyon mu?
  Sesin Kocagöz
  Fungal Enfeksiyonlarda Tanı
  Sevtap Arıkan Akdağlı
  16:45-18:0013.Oturum: Yoğun Bakımda Terminal Dönem Hastaları ve Beyin Ölümüne Yaklaşım
  Oturum Başkanları: Recep Öztürk, Hüseyin Öz
  Yoğun Bakımda Beyin Ölümü Gelişen Hastalarda Enfeksiyon ve Antibiyotik Kullanımı Organ Nakline Engel mi?
  Yaşar Bayındır
  Terminal Dönemdeki Hastalarda Tedavi Yönetimi
  Murat Yılmaz
  Terminal Dönem ve Beyin Ölümü Hastalarında Tedavilerin Etik Yönü
  Nesrin Çobanoğlu
  Terminal Dönem ve Beyin Ölümü Hastalarında Tedavilerin Hukuksal Yönü
  Dilek Özcengiz
  18:00-19:15SALON - B
  Sözlü Bildiri Yarışma Oturumu
  Oturum Başkanları:
  Mehmet Bakır, Necati Gökmen
  SALON - C
  Poster Turu
  Oturum Başkanları:
  Defne Altıntaş, Gürdal Yılmaz
  12 OCAK 2020, PAZAR
  SALON - A
  08:30-09:1514.Oturum: Yoğun Bakımda Viral Enfeksiyonların Yönetimi
  Oturum Başkanları: Kenan Hızel, Oktay Demirkıran
  Solunumsal Viral Enfeksiyonlar
  Firdevs Aksoy
  Sitomegalovirus
  Uluhan Sili
  09:15-10:1515.Oturum: Yoğun Bakımda Özellikli Hastalara Yaklaşımlar
  Oturum Başkanları: Serap Gencer, Murat Yılmaz
  İmmünsüpressif Hastalar
  Defne Altıntaş
  Obezler ve Yaşlılar
  Bilgin Cömert
  Nutrisyon ve Enfeksiyon
  Osman Abbasoğlu
  10:15-10:30Kahve Arası
  10:30-11:3016.Oturum: Yoğun Bakımda Kalite Standartlarının Uygulama Farklılıkları
  Oturum Başkanları: Canan Ağalar, Remzi İşçimen
  Üniversite Hastaneleri
  Funda Öztuna
  Kamu Hastaneleri
  Zafer Çukurova
  Özel Hastaneler
  Murat Sungur
  11:30-12:1517.Oturum: Akılcı Antibiyotik Kullanımı
  Oturum Başkanları: Ahmet Eroğlu, İftihar Köksal
  Yoğun Bakım Hastasında Prokalsitoninin Önemi ve Prokalsitonin Biyokimyası
  Asım Örem
  Yoğun Bakımda Akılcı Antibiyotik Kullanımı
  Vildan Avkan Oğuz
  12:15-12:45Kapanış Oturumu

Konaklama Formu

Duyurular

17 Haziran 2022
LABORATUVARDAN KLİNİĞE DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİ ENFEKSİYONLARINA YAKLAŞIM SEMPOZYUMU

Değerli Meslektaşlarımız, Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği (ENFEKDER) olarak 2022 yılında gerçekleştireceğimiz bilgi güncelleme toplantılarının ikincisi olan Laboratuvardan Kliniğe Dirençli Gram Negatif Bakteri Enfeksiyonlarına Yaklaşım Sempozyumu 17-18 Haziran 2022 tarihlerinde Trabzon Radisson Blu otel’de gerçekleştirilecektir. Karadeniz’in muhteşem doğasını da görme fırsatı bulacağınız toplantımızda birlikte olmak dileği ile. Detaylı bilgiye www.enfekder.org web. adresinden ulaşabilirsiniz. Düzenleme kurulu adına; ENFEKDER Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal